espresso
z adwokatem
zasilek

Obecnie przysługuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka do lat ośmiu sprawującemu nad nim opiekę, w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych).
Zasiłek wypłacany jest w wysokości 80% wynagrodzenia, za okres 14 dni.

Zasiłek może pobierać jedno z rodziców/opiekunów prawnych to które sprawuje aktualnie opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli zasiłek pobiera np. przez 7 dni, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która musi wrócić po 7 dniach do pracy, to nic nie stoi na przeszkodzie aby drugi z rodziców/opiekunów prawnych pobierał zasiłek przez kolejne dni. Nie ma znaczenia, czy drugi z rodziców prowadzi działalność gospodarczą, czy pracuje na tzw. etacie.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca, czyli przez okres zamknięcia placówek oświatowych w związku z COVID-19.

Aktualnie rodzice dzieci powyżej 8 roku życia nie mogą liczyć na wsparcie w postaci powyższego zasiłku.
Formularz – oświadczenie- dotyczące zasiłku za sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 8, można pobrać i złożyć elektronicznie ze stron ZUS.

WZÓR FORMULARZA: POBIERZ

Zostaw swój komentarz do wpisu