espresso
z adwokatem

Już nie oddasz spadku fiskusowi

nieruchomosci fiskus

Już nie musisz czekać 5 lat, aby sprzedać odziedziczone mieszkanie lub działkę. Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych m.in. w zakresie zasad rozliczania spadków. Po nowelizacji za dochody nieopodatkowane uważa się w określonym zakresie dochód ze zbycia nieruchomości pochodzącej ze spadku. W jakim zakresie?

Otóż od 1 stycznia 2019 r. uwzględnia się okres posiadania nieruchomości lub praw majątkowych spadkodawcy nabytych przez spadkobiercę. A zatem spadkobierca nie musi już „czekać” 5 lat od chwili nabycia nieruchomości w drodze spadku, aby móc ją zbyć, jeśli spadkodawca sam nabył (otrzymał) tę nieruchomość dawniej niż przed pięciu laty. Spadkobierca bowiem uwzględnia okres posiadania nieruchomości przez spadkodawcę lub praw majątkowych dla obliczenia pięcioletniego okresu, który warunkuje możliwość nieopodatkowania dochodów z ich zbycia.

Jeśli chodzi o dochód ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości dodatkowo pojawił się zapis umożliwiający zaliczenie kosztów zakupu czy też budowy nieruchomości, które poniósł spadkodawca. Chodzi oczywiście o te nabycia, w których okres od chwili nabycia nieruchomości przez spadkodawcę do chwili nabycia jej w drodze spadku po nim przez spadkobiercę nie przekroczył pięciu lat. Kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT będą w tym przypadku długi i ciężary spadkowe. Czym są długi i ciężary spadkowego? Są nimi np. koszty pogrzebu spadkodawcy, koszty leczenia i opieki podczas ostatniej choroby, jednak pod warunkiem, że nie pokryto ich jeszcze za życia z majątku spadkodawcy (np. wcale nie tak rzadko zdarzając się sytuacja wykopywania nagrobka jeszcze za życia).

Bardzo istotna jest świadomość, że postępowanie podatkowe, to nie tajna wiedza przekazywana przez panią lub pana urzędnika w tzw. „okienku”. Jeśli spadkobierca nie ma udokumentowanych wydatków na pogrzeb lub wydatków na leczenie spadkodawcy, nie należy rezygnować i zadowalać się informacją od urzędnika skarbowego, który np. odmawia przyjęcia zeznania. Lepiej wówczas wysłać zgłoszenie (odpowiedni druk SD-Z2) i w ramach wniosków dowodowych zażądać dopuszczenia dowodu z zeznań świadków, mających wiedzę o wysokości kosztów leczenia lub kosztów pogrzebu.

Postępowanie podatkowe, jak każde inne postępowanie administracyjne objęte jest rygorami procedury administracyjnej, co oznacza, iż organ (którym w tym przypadku jest Urząd Skarbowy) powinien przeprowadzić postepowanie dowodowe, np. przesłuchać zgłoszonych świadków. Fakt, iż urzędy skarbowe zwykle wydają decyzje wyłącznie w oparciu o dokumenty, nie oznacza, iż żadne inne środki dowodowe nie są stosowane i nie są dostępne. Przeciwnie, jeśli podatnik nie posiada stosownych dokumentów, a wnosi o przesłuchanie świadków, organ nie może odmówić przeprowadzenia tego dowodu. WSA w Krakowie z 5 marca 2013 r. (sygn. I SA/Kr 1102/12).

Zostaw swój komentarz do wpisu